به دلیل حمایت از کالای ایرانی‌ ، فروش محصولات به صورت آنلاین متوقف شده است.

اهمیت لباس ورزشی در دویدن

همه ی ما میدانیم برای دویدن, نیازمند این هستیم که عضلات پا ی خود را تقویت کنیم, اما ایا ازاهمیت سایر عضلات هم اگاهی داریم؟!

در هنگام دویدن به غیر از پا بسیاری دیگر از اندام ها درگیر میشوند که اگر به ان ها بی توجهی کنیم, موجب اسیب دیدگی بسیاری از اندام ها و عضلات میشود و همچنین کارایی ورزش ما را کاهش می دهند


برای مثال به چند مورد از عضله های تحت تاثیر در هنگام دویدن و اهمیت تقویتشان اشاره میکنییم:

عضلات کمر و پشت: زمانی که سرعت دویدن را افزایش میدهیم نسبت به قبل زمان کمتری در سطح زمین قرار میگیریم و احتیاج به سطح تعادل و پایداری بیشتری داریم عضلات پشت نیرومند و تقویت شده به ما برای سطح تعادل و پایداری بیشتر کمک میکنند

عضلات سینه: عضلات سینه نیرومند و اماده, به اکسیژن رسانی بهتر به عضلات پا کمک میکنند و موجب میشوند که مدت زمان استقامت ما و نیز کارایی ورزشمان افزایش یابد

عضلات شانه: این عضلات بدن مارا در هنگام دویدن وایستادن خوش فرم تر میکنند و سطح تعادل مارا افزایش میدهند


در این صورت بهتر هست هنگام دویدن فقط به عضلات پا توجه نکنیم و سایر عضلاتمان را نیز تقویت کنیم و حتما قبل از شروع به دویدن تمام عضلات خود را گرم کنیم که این کار از اسیب دیدگی احتمالی جلوگیری میکند و کارایی تمرین را افزایش میدهد