به دلیل حمایت از کالای ایرانی‌ ، فروش محصولات به صورت آنلاین متوقف شده است.

دویدن خلاف جهت باد

نکات موثر دویدن هنگام وزش باد شدید

برنامه تمرین شما نمی تواند شرایط آب و هوایی را پیش بینی کند ، بنابراین گاهی باید برای دویدن شجاع بود حتی در هوای نامناسب.


چند نکته کلیدی برای دویدن در شرایط نامناسب آب و هوایی :

به یاد داشته باشید که دودین در هوای بارانی تنها بخشی از شرایط دویدن در محیط های بیرونی است

سرعت گام های شما مهم است ، بنابر این نباید سعی کنید که با سرعت زیاد بدوید

هرچه بیشتر در این شرایط تمرین کنید ، آمادگی بیشتری پیدا می کنید

از لباس های جذب بدن که ترجیحا سبک وزن هستند استفاده کنید

نفس خود را در هنگام دویدن زیاد حبس نکنید

کوتاه گام بردارید