برتری محصولات اسیکس در چیست ؟

از آنجایی که دویدن برای هر شخصی منحصر به فرد است، کفش های دوندگی نیز مخصوص انواع مختلف دونده طراحی می شود.

اسیکس می داند که کفش های دومیدانی تنها برای تحمل وزن و فشار نیستند بلکه باید دویدن یک ورزشکار را به صورت بهینه درآورند تا او بتواند طولانی تر و سریع تر بدود بدون اینکه نگران آسیب دیدگی باشد.

در زیر به برخی از جزئیات فنون و اصلاحاتی که انجام داده ایم می پردازیم که موجب شده است هر دونده کفش اسیکسی متناسب با ویژگی های فیزیکی و شیوه دویدن اش داشته باشد.

تکنولوژی FluidAxis

اسیکس در طراحی کفش های دویدن انقلاب کرده است. تا به حال کفش های دویدن براساس حرکات بالا و پایین مفصل مچ پا طراحی می شده اند، اما پا تنها به این شکل حرکت نمی کند. پاها با استفاده از مفصل ساب تالار به صورت عرضی نیز حرکت می کنند.

به این چرخش می گویند درون گردانی (یا چرخش مچ پا به داخل) و برون گردانی (یا چرخش مچ پا به خارج).

بنابراین ما کفش های دویدن را براساس تکنولوژی FluidAxis طراحی کرده ایم که از شیارهای عمیق انعطاف پذیر ساخته شده است که با پاها همکاری می کند تا چرخش طبیعی خود را انجام دهند و قدم برداشتن به صورت واکنشی و طبیعی باشد.

کفی ترکیبی

کفش هایی که کفی ترکیبی دارند برای دوندگانی طراحی شده اند که مچ پای اندکی درون گردان و منحرف به داخل دارند ( به طوری که از زمانی که پای خود را روی زمین می گذارند تا زمانی که آن را بردارند مچ پایشان به سمت داخل پایشان می چرخد) که کمی از حالت نرمال بیشتر است. همین که پایی به زمین می خورد این تمایل را دارد که به میزان کمی به درون چرخش پیدا کند و از زاویه قدم گذاری طبیعی بدن برای مهار ضربه های پا استفاده کند. دوندگانی که از کفی های ترکیبی استفاده می کنند نیاز دارند تا کفششان به میزانی خمیدگی پایشان را کنترل کند اما به ویژگی های ضربه گیر کفی های نرم نیازی ندارند.

کفی های نرم

این ویژگی برای افرادی طراحی شده است که مچ پایشان در هنگام راه رفتن تمایل دارد به سمت خارج بچرخد (و یا حداقل خیلی کم به داخل چرخیده باشد). از آنجایی که فیزیک پای این دوندگان ضربه ها را خوب مهار نمی کند، اینان احتیاج دارند تا کفش هایشان ضربه گیرهای خوبی باشد. بهترین حالت این است که بافت ضربه گیری که درون پا قرار دارد بتواند به طور طبیعی ضربه ها را مهار کند، اما در این افراد استخوان ها و مفاصل ضربه ها را می گیرد. این امر بسیار مهم است که کفش های با کفی های نرم تا آنجا که مقدور است ضربه گیر باشند. نکته دیگر این است که ورزشکارانی که از کفش های با کفی نرم استفاده می کنند پنجه پای سفتی دارند و نیاز دارند تا کفششان انعطاف پذیر باشد.

محافظ قوی

کفش های محافظ قوی مخصوص آن دسته از دوندگانی است که به طور بسیار جدی از مچ پای درون گردان (چرخیده به داخل) برخوردارند. همچون دسته قبل این دوندگان نیز از مکانیسم طبیعی پایشان برای مهار ضربه ها استفاده نمی کنند. چیزی که آنها را از دسته قبل متمایز می کند این است که این دوندگان پیش از اینکه اصلا پایشان به زمین برخورد کند دچار انحراف مچ پا به داخل هستند و پس از برخورد به زمین پا خیلی بیشتر به داخل می چرخد وتمام وزن بدن را بر روی قسمت کوچکی از پا متمرکز می کند. وزن بدن در افرادی که قدم های طبیعی دارند بر تمام کف پایشان پخش می شود. همچون افرادی که از کفی ترکیبی استفاده می کنند، این افراد به کمک حتی بیشتری نیاز دارند تا میزان خمیدگی پایشان کنترل شود.